Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg få oversikt over forbruk på mine målere?
Ved å logge deg inn på vår kundeweb får du full oversikt over forbruk, fakturaer og avlesninger. For første gangs innlogging trykker du på ”opprett passord”. Finn frem en faktura fra oss og fyll inn kundenr og målepunkt ID (står på baksiden), samt din e-postadresse. Logg inn ved å skrive kundenr og passord du har fått tilsendt på mail. Du kan også sende en henvendelse til kundeservice@elkraft.no så sender vi deg en forbruksrapport for perioden du ønsker.

Hvordan kan jeg bestille strøm og nettleie til den nye måleren min?
Send oss en forespørsel her, og vi i Elkraft hjelper deg videre.

Hvordan kan jeg bli mer miljøvennlig?

  • Opprinnelsesgaranti
  • Tiltak for redusert forbruk
  • EOS-system

Hva er grønn strøm?
Grønn strøm er et begrep for strømleveranse med opprinnelsesgaranti. Du kjøper en garanti for at elektrisk kraft tilsvarende ditt strømforbruk blir produsert ved bruk av fornybare energikilder. Les mer om
opprinnelsesgaranti her.

Hva betyr stipulering/beregning/estimering?
Ved manglende avlesning beregnes det et forbruk for den perioden det skal faktureres for. Dette kalles estimering (JIP), men også ordene beregning og stipulering brukes i samme mening. Det estimerte forbruket er basert på ditt antatte årsforbruk og vil være en standardprofil hos netteier.

Hvem skal jeg sende måleravlesning til?
Det er din lokale netteier som skal ha måleravlesning. Vi får den så automatisk inn i vårt system.

Hva er forskjellen på en timesmåler og en ”vanlig” måler?
På timesmålte anlegg avregnes måleren etter verdiene som er samlet inn automatisk fra måleren. Kunden har likevel et ansvar for å si fra hvis forbruket på fakturaen ikke ser ut til å være korrekt (for eksempel feil på måler). På vanlige målere må kunden lese av måleren og sende måleravlesningen til netteier, som deretter bruker målerstanden til fakturering. Man bør helst lese av måleren i forbindelse med hver avregningsperiode. Dersom det ikke kommer inn en avlesning, blir forbruket beregnet utfra tidligere forbruk inntil det kommer inn en ny avlesning.

Jeg ligger på ventetariff/leveringsplikt hos netteier - hvorfor og hva gør jeg?
Leveringsplikt betyr at du ikke har valgt kraftleverandør. Netteier er pålagt til å levere strøm til deg, men du ligger da på en fordyrende ventetariff. For å unngå leveringsplikten må du velge deg en strømleverandør. Send Elkraft en forespørsel her, og vi kontakter deg.

Kan jeg ta med fastprisen min når jeg flytter?
Dersom det er tilsvarende forbruk dit du flytter kan fastprisen følge med deg på flyttelasset. Dersom du er i tvil om forbruket dit du skal flytte, tar du kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Må jeg ha informasjon om hvem som flytter inn når jeg flytter ut?
Når du flytter ut må vi ha kontaktinformasjon til den som overtar måleren. Hvis ikke noen skal overta, må anlegget stenges, og vi må ha beskjed 14 dager i forveien.

Hvorfor er jeg nødt til å ha måleravlesning på utflyttingsdato?
Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne tidligere kunde. Tidligere kunde vil da betale for forbruk frem til denne måleravlesningen og ny kunde starter sitt abonnement fra samme måleravlesning. Dersom måleren er timesmålt, er det ikke behov for målerstand.

Hva er nettleie?
Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter. Ved utfall/brudd på linje over lang tid kan kunde kreve kompensasjon i fra netteier.

Hva er elsertifikat?
Elsertifikat er en felles nordisk løsning for å fremme produksjon av miljøvennelig strøm. Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Alle kunder som bruker strøm er pålagt å betale for elsertifikater og dette skal øke initiativet for produksjon av fornybar energi. Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.