Fastpris

Denne avtalen gir stor grad av forutsigbarhet på kostnadene knyttet til strøm. Med fastpris eliminerer du risiko i forhold til f. eks spotmarkedet, og du får også en enklere budsjettprosess.