Fellesmåling

Elkraft AS har lang erfaring med fordeling av strøm på næringsbygg og det er mange fordeler ved å ha fellesmåling gjennom oss. Fellesmåling er spesielt godt egnet i bygg med flere leietakere. Her kan man ha én hovedmåler som måler alt strømforbruk i bygget, og så kan man fordele dette enten ut fra en gitt prosent for hver leietaker, eller ved hjelp av seriemålere.

Elkraft kan sette opp automatisk avleste seriemålere og man får dermed full kontroll over hele byggets forbuk. Ved å måle energiforbruket samlet, blir kostnadene lavere for hver bruker. Vi fakturerer dermed leietakerne direkte, og gårdeier sparer tid og penger, og samtidig full kontroll.