Grunnkraft

Grunnkraft er et sammensatt produkt hvor prisen er en kombinasjon av strøm innkjøpt på forhånd, og flytende pris etter våre analyser. Grunnkraft er en grønn strømavtale og inneholder:

  • Opprinnelsesgaranti
  • Analyser og rapporter
  • Valutasikring
  • Forbruksprofil
  • Budsjett på forespørsel
  • Månedlig markedsrapport