Hjelp til reduserte kostnader

I Elkraft fokuserer vi på et mye bredere spekter av strømkostnaden enn bare kraftprisen. Vi ser på det totale kostnadsbildet når det gjelder strøm og nettleie, og finner ofte muligheter for besparelser hos våre kunder.

Vi jobber med optimering av tariffer og kontrollerer at du ligger på riktig tariff hos netteier. Om du ligger på feil tariff i forhold til forbruket ditt, kan det være at du betaler et mye høyere fastbeløp enn hva du skal. Om du ligger på en tariff der du må betale for de høyeste effekttoppene, kan vi gå inn å se når disse toppene inntreffer og foreslå tiltak for å unngå disse.

Vi kan kjøre forbruksrapporter og se til at det ikke står på mer strøm enn nødvendig. Redusert strømforbruk gir også redusert kostnad på det bevegelige leddet på nettleien. Vi kan sende deg forbruksrapporter på regelmessig basis, og se forbruket time for time på automatisk avleste målere, og dermed følge opp eventuelle tiltak som er utført.

Driver din bedrift med produksjon og kan ha krav på redusert forbruksavgift, hjelper vi deg med søkeprosessen.