Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg holde oversikt over mine betalinger?
På kundeweben vår får du full overiskt over din reskontro. For første gangs innlogging trykker du på ”opprett passord”. Finn frem en faktura fra oss og fyll inn kundenr og målepunkt ID (står på baksiden), samt din e-postadresse. Logg inn ved å skrive kundenr og passord du har fått tilsendt på mail.

Kan jeg få e-faktura, faktura på e-post eller i xml-format?
Vi kan tilby faktura på e-post i pdf format og som excel-fil. Send en forespørsel til okonomi@elkraft.no med mailadressen det ønkes mottatt på. Vi tilbyr dessverre ikke e-faktura pdd, men det vil komme senere.

Hva er elsertifikater?
Elsertifikat er en felles nordisk løsning for å fremme produksjon av miljøvennelig strøm. Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Alle kunder som bruker strøm er pålagt å betale for elsertifikater og dette skal øke initiativet for produksjon av fornybar energi. Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.

Hva består nettleiedelen på fakturaen av?
Nettleien er delt inn i flere deler. Energi, effekt, forbruksavgift og fastbeløp. Nesten halve nettleien består av offentlige avgifter. Den andre halvparten går til å dekke netteiers kostnader med å levere strømmen hjem til deg.

Hva betyr effektleddet på nettleien?
Strømuttaket måles time for time. Effektleddet avregnes med foregående periodes høyest registrerte times maksimaleffekt.

Hvordan kan effektleddet reduseres?
Fordel forbruket jevnere for å unngå korte perioder med høyt forbruk.

Jeg har fått nettleiefaktura direkte til meg - skal ikke den gå gjennom dere?
Vi tar hånd om nettleien for deg, kontrollerer at den er riktig, og du får så kraft og nett på en samlet faktura fra oss. Dersom du mottar faktura på nettleie på måler som er meldt inn til oss, må du si fra så tar vi hånd om den.

Jeg har mottatt en akonto, men måleren opphører i perioden - hva skal jeg gjøre med fakturaen?
Ved opphør blir ubetalte fakturaer tilbakeført og du får sluttoppgjør pr datoen for opphøret. Dersom du har betalt akonto for en lengere periode enn det måleren vil være aktiv, vil dette bli tatt hensyn til på sluttoppgjøret.