Spot

Kraftprisen følger prisene ved kraftbørsen Nordpool spot, med et påslag og fastbeløp pr år. Prisen kan variere mye gjennom året og innebærer full risiko i forhold til markedsutviklingen. En spotavtale passer for kunder som ikke har behov for stor grad av forutsigbarhet.