Andelen av fornybar strøm redusert

Varedeklarasjon for 2013

Varedeklarasjonen for 2013 er nå klar og tallene fra NVE viser at andelen fornybar elektrisitet i det norske kraftforbruket falt til 13 % i fjor, ned fra 20 % i 2012. Dette er inkludert kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. Hele 54 % av forbruket i 2013 kom fra fossile brensler og 33 prosent fra kjernekraft. Tallene står i sterk kontrast til andelen fornybart i Norges kraftproduksjon, som var på 98 % i fjor. Årsaken er at kraftprodusenter selger opprinnelsesgarantier ut av landet, mens det dessverre er få nordmenn som kjøper slike garantier pr i dag. Derfor teller ikke den kraften som det blir eksportert garantier for i den norske energimiksen.

Les mer om varedeklarasjon på NVE sine sider…

Varedaklarasjon 2013

Klikk på bildet for større visning