Energimerking

Forskriften om energimerking av bygg trådte i kraft 1. januar 2010. Formålet er å formidle informasjon til markedet vedrørende byggets energitilstand, samt øke bevisstheten om energibruk og valg av energikilde i bygg.

Byggene som blir energimerket får en energiattest som angir byggets energikarakter og oppvarmingskarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningskroppen og det tekniske anlegget er. Oppvarmingskarakteren angir hvilken grad av fornybar energi som benyttes til oppvarming. Energiattesten er gyldig i 10 år fra utstedelsesdato, eller inntil ny attest er utstedt.

Benytter du Elkrafts rådgiverteam til å merke ditt næringsbygg, vil du også kunne få hjelp til å komme i gang med energieffektiviserende tiltak, som igjen vil kunne gjøre ditt bygg mer attraktivt. Elkraft tilbyr også et meget avansert, men brukervennlig, energioppfølgingssystem. Benytter du Elkraft til energimerking av ditt næringsbygg, vil du få ett års lisens på Energioppfølgingssystemet inkludert.

Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.