Flytting og oppsigelse

Kunder som flytter, eller får endring i antall målere de skal disponere, har selv ansvaret for å varsle den lokale netteier og sin strømleverandør.

Strømleverandøren kan i enkelte sammenhenger utføre alle endringer på vegne av sin kunde, dersom kunden ønsker dette. Målere som skifter abonnent med tilbakevirkende kraft, vil av netteier flyttes over på leveringspliktig leveranse dersom det går lengre en 30 virkedager tilbake i tid. Leveranse basert på netteiers leveringsplikt har et høyere påslag enn fra et strømselskap, og fordyrer som regel leveransen av strøm.

Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.