Ofte stilte spørsmål

Generelt


Hvordan reguleres kraftprisen?

På avtaler som ligger med ett forvaltningsprodukt vil prisen kunne reguleres inntil 8 ganger pr. kalenderår, med 5 dagers varsel. Kraftprisen settes basert på gjennomførte handler og forventet markedspris for volumene som ikke er sikret. Spotprisavtaler følger markedsprisen med sine 8760 priser hvert år og avregnes etter målerens forbruk. Avtaler om fastpris har samme pris i hele avtaleperioden.

Hvordan oppdaterer vi vår kundeinformasjon / kontaktopplysninger?

Er det endringer i bedriften – enten organisasjonsnummer, firmanavn, fakturaadresse, kontaktperson eller liknende kan du sende en mail til kundeservice@elkraft.no så vil vi registrere dette i vårt system.

Hvordan kan vi si opp eller bestille leveranse til måler?
 • Utflytting: Har du allerede en avtale med oss kan du sende en mail til kundeservice@elkraft.no hvor du oppgir dato for utflytting. Vær oppmerksom på at vi må få beskjed senest to dager før dere flytter ut for å kunne melde flytting fra måleren på korrekt dato. Evt. kan de som tar over lokalene melde måleren over til seg med tilbakevirkende kraft. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning. Om du flytter til nye lokaler så trenger vi målernummer og adresse til din nye lokasjon.
 • Innflytting av måler: Send en mail til kundeservice@elkraft.no hvor du oppgir målernummer, dato for overtakelse og anleggsadressen, så ordner vi resten.
 • Om du ikke er kunde hos oss, ta kontakt så finner vi en avtale som passer din bedrift!
Hva er effekt?

Effekt er mengden strøm som brukes på en gang. Maksimalforbruket (effekten) måles i kilowatt (kW). Størrelsen på hovedsikringen og/eller  måleren årsforbruk  vil avgjøre om du vil avregnes på en effekttariff der du betaler for den høyeste belastningen hver periode. Dette varier noe fra netteier til netteier.  Det er netteier som legger til grunn hvordan dette skal avregnes i sine tariffer – årseffekt eller månedseffekt.

Hva er Energiweb?

Som kunde av Elkraft blir strømforbruket til dine måler koblet til vårt Energiweb. Elkraft Energiweb er et energioppfølgingssystem(EOS) som inneholder kundens forbruk time for time. Systemet kan benyttes til energi og miljøbesparende tiltak. Energi har eget personell som kan bistå våre kunder med dette. Ta kontakt med kundeservice@elkraft.no så sender vi deg en epost med brukerveiledning. Du vil da få tilgang til din bedrifts målere, hvor du enkelt kan hente ut rapporter. Du vil også få tilsendt rapporter automatisk hver måned.

Hvorfor er jeg nødt til å ha måleravlesning på utflyttingsdato?

Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne tidligere kunde. Tidligere kunde vil da betale for forbruk frem til denne måleravlesningen, og ny kunde starter sitt abonnement fra samme måleravlesning. Dersom måleren er timesmålt, er det ikke behov for målerstand.

Må jeg ha informasjon om hvem som flytter inn når jeg flytter ut?

Når dere flytter ut så har vi behov for å motta informasjon om dette 2 dager i forkant for å kunne melde ut på korrekt dato.  Vi kan aldri melde ut måleren med annen frist enn 2 dager frem i tid, når vi ikke vet hvem som overtar måleren. Kjenner vi derimot til hvem som overtar måleren så kan den nye abonnenten godkjenne annen dato for overtagelse.

Jeg ligger på ventetariff/leveringsplikt hos netteier – hva gjør jeg?

Leveringsplikt betyr at du ikke har valgt kraftleverandør til din strømmåler, selv om du har registrert deg som abonnent hos netteier. Netteier er da pliktig til å levere strøm til dine målere, men du ligger da på en fordyrende ventetariff. For å unngå leveringsplikten må du velge deg en strømleverandør. Send Elkraft en forespørsel her, så kontakter vi deg.

Hvordan kan jeg få oversikt over forbruk på mine målere?

Ved å logge deg inn på vår kundeweb får du full oversikt over alt strømforbruk fra du ble kunde av Elkraft. Ved første innlogging trykker du på ”opprett passord”. Finn frem en faktura fra oss og fyll inn kundenummer og målepunkt ID (står på baksiden), samt din e-postadresse. Logg inn ved å skrive kundenummer og passord du har fått tilsendt på mail. Du kan også sende en henvendelse til kundeservice@elkraft.no, så sender vi deg en forbruksrapport for perioden du ønsker.

Hvordan kan jeg bestille strøm og nettleie til den nye måleren min?

Send oss en forespørsel, så hjelper vi deg videre. Dette kan du enten gjøre ved å kontakte oss på telefon 67970805, eller ved å sende en henvendelse til kundeservice@elkraft.no. Du kan også sende inn informasjon om nye anlegg til kundeservice her: SETTE INN LINK

Hvem skal jeg sende måleravlesning til?

Det er din lokale netteier som skal ha måleravlesning. Elkraft mottar deretter informasjon fra netteier og og legger den deretter automatisk inn i våre systemer.

Kan jeg ta med fastprisen min når jeg flytter?

Dersom det er tilsvarende forbruk dit du flytter kan fastprisen følge med deg på flyttelasset. Dersom du er i tvil om forbruket der du skal flytte, tar du kontakt med oss. Vi finner en løsning.

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter. Ved utfall/brudd på linje over lang tid kan kunde kreve kompensasjon av netteier.

Økonomi


Hvorfor får jeg kraft og nett på samme faktura?

Elkraft AS mottar nettleiefakturaene på vegne av våre kunder og fakturerer de samme kostnadene, sammen med vår strømleveranse. Vi legger ingen påslag på netteiers priser.

Skulle du motta en nettleiefaktura ber vi deg ta kontakt med kundeservice@elkraft.no så hjelper vi deg. Det kan være en feil, eller det kan være at måleren ikke har leveranse fra Elkraft.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt faktura?
 • Har du faktura på epost ber vi deg sjekke søppelposten din. Finner du den ikke der heller kan du ta kontakt med okonomi@elkraft.no så sjekker vi om det er registrert korrekt epost adresse. Vi vil også sende deg kopi av din faktura.
 • Har du faktura på EHF må du ta kontakt med din EHF tilbyder.
Hva er EHF?
 • EHF er et elektronisk handelsformat som brukes til å sende/motta fakturaer. Normalt anvendes det en tredjepartsleverandør for å sikre at sending/mottak av disse filene blir behandlet korrekt.
 • Vi oversender alt av nødvendig informasjon som kreves for å betale en faktura, samt detaljene rundt beregning av fakturagrunnlaget.
 • Fakturalayouten på en EHF vil være ulikt for sender og mottaker, da hver av partene selv kan definere hvordan fakturalayouten skal vises og hvilken informasjon som skal publiseres.
 • Ved manglende informasjon som for eksempel, periode, referanse, volum, målernr, etc. ta kontakt med deres tredjepartsleverandør for å få denne informasjonen publisert ved en fakturavisning. Skulle det fortsatt være mangel på informasjon, ta kontakt med oss.
Hva er hva på fakturaen?

Elkraft AS samfakturerer nettleien til våre kunder uten påslag på netteiers faktura. Det vil si at vi mottar kundens nettfaktura og betaler disse til netteier, og fakturerer samme beløp på vår faktura til kunden.

 

Kraft: dette er strømleveransen fra Elkraft AS. Pris pr kWh er inkludert lovpålagte elsertifikater. Noen av våre avtaler har ett fastbeløp i tillegg. På spotavtaler er også påslaget i den fakturerte prisen.

Nettleie: denne delen består av ulike elementer.

Energiledd: er energiprisen netteier tar pr. kWh.

Effektledd: er det gjennomsnittlige forbruket over en time

Fastbeløp: er et månedlig eller årlig beløp i kr som netteier har som en del av sin tariff

Forbruksavgift: Avgiften kreves inn av netteier på vegne av Skatteetaten

Energifond: Netteier krever inn på vegne av Olje- og energidepartementet. Energifondet har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enovaavgiften for bedrifter er kr 800 eks mva. pr år, for privatkunder er det 1 øre pr kWh eks .mva.

EnergiWeb: kostnad for vårt energioppfølgingssystem

Hvordan får jeg utbetalt innestående beløp?

Send epost til okonomi@elkraft.no. Oppgi hvilket kontonummer pengene skal utbetales til. Referer til kundenr./navn eller faktura.

Hva er forskjellen på en timesmåler og en ”vanlig” måler?

På timesmålte anlegg avregnes måleren etter verdiene som er samlet inn automatisk fra måleren. Kunden har likevel et ansvar for å si fra dersom forbruket på fakturaen ikke ser ut til å være korrekt (for eksempel feil på måler). På vanlige målere må kunden lese av måleren og sende måleravlesningen til netteier, som deretter bruker målerstanden til fakturering.

Man bør helst lese av måleren i forbindelse med hver avregningsperiode. Dersom det ikke kommer inn en avlesning, blir forbruket beregnet utfra tidligere forbruk inntil det kommer inn en ny avlesning.

Hva betyr stipulering/beregning/estimering?

Ved manglende avlesning estimeres det et forbruk for den perioden det skal faktureres for. Det estimerte forbruket er basert på ditt tidligere forbruk og antatte årsforbruk.

Hvordan kan jeg holde oversikt over mine betalinger?

Ønsker du å få oversikt over dine betalinger så ta kontakt med Okonomi@elkraft.no og be om en reskontro. Vi svarer også på alle fakturaspørsmål.

Kan jeg få e-faktura, faktura på e-post eller i xml-format?

Alle selskaper som er registrert i ELMA registeret kan motta e-faktura (EHF) fra Elkraft.

Alle kunder som ønsker å motta faktura per epost kan settes opp med dette i formatet PDF eller xml.

Ta kontakt på kundeservice@elkraft.no for å opprette dette.

Hva består nettleiedelen på fakturaen av?

Alle nettleiekostnader på fakturaen fra Elkraft er identiske med den lokale netteier sin tariff. Elkraft mottar, kontrollerer, korrigerer og viderefakturerer nettleiekostnadene vi mottar fra netteier, uten påslag på tariffen.

Miljø


Hva er elsertifikat?

Elsertifikat er en felles nordisk løsning for å fremme produksjon utbygging av ny produksjon av fornybar energi. Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Alle kunder som bruker strøm er pålagt å betale for elsertifikater og dette skal øke initiativet for produksjon av fornybar energi.

Hvordan kan bedriften bli mer miljøvennlig?
 • Opprinnelsesgaranti
 • Tiltak for redusert forbruk
 • EOS-system
Hva er grønn strøm?

Grønn strøm er et begrep for strømleveranse med opprinnelsesgaranti. Du kjøper en garanti for at elektrisk kraft tilsvarende ditt strømforbruk blir produsert ved bruk av fornybare energikilder. Les mer om opprinnelsesgaranti her.

Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.