Miljø

Kraft og bærekraft.

Den mest miljøvennlige strømmen er den som ikke brukes. Elkraft bistår med å redusere strømforbruket, slik at bedriften sparer både tid og penger. Redusert forbruk og bevisstgjøring rundt ytterligere tiltak er miljøvern i praksis.

Elkraft gjør inngående forbruksanalyser for å finne løsninger som reduserer kostnadene. Alle bedrifter har ulikt forbruk, vi skreddersyr løsninger som passer hver enkelt.

 

 • Vi tilbyr opprinnelsesgaranti, som viser at strømmen utelukkende kommer fra fornybare kilder.
 • Vi bistår med energimerking av næringsbygg og andre bygg.
 • Vi har ingeniørkompetanse på fjernvarme og solceller, og installerer ladestasjoner for elbil.

 

Snakk med oss om hvordan bedriften kan styrke sin miljøprofil og samtidig gjøre store besparelser.

Opprinnelsesgaranti

Energimarkedet i Europa baserer seg i stor grad på produksjon basert på fossile energikilder som kull olje og gass.

I tråd med økt fokus på miljø og utslipp av CO2 er det opprette en europeisk ordning der bedrifter kan sikre at strømforbruket knyttes opp mot fornybare energikilder. Når en kunde av Elkraft handler strøm med opprinnelsesgaranti blir et tilsvarende forbruk «kansellert» hos en produsent av fornybar energi. Miljøavtrykket på strømforbruket til kunden reduseres da med ca. 99%.

Fra Elkraft vil kunden årlig motta en rapport på utslipp av CO2 og et sertifikat som bekrefter at forbruket er kansellert» hos en produsent.

Solkraft

Solkraft er en miljøvennlig og bærekraftig energikilde som er tilgjengelig for alle.
Vi kan bistå din bedrift med løsninger på egenproduksjon og handel av solkraft.

Vindkraft

Vindkraft utgjør i dag den nest største fornybare energikilden i Norden etter vannkraft.

Ladestasjoner

Prosjektering og installasjon av ladestasjoner for elbil


CO2 Regnskap

I tråd med FNs bærekraftsmål bistår Elkraft sine kunder med å redusere utslipp av CO2. Norges strømproduksjon er nesten i sin helhet basert på fornybare energikilder, men dette alene sørger ikke for at bedrifter kan rapportere o i utslipp av CO2.

Med våre analyser kan bedriften sette et mål for sine utslipp.
Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.