Opprinnelsesgaranti

Trygghet for at strømmen din kommer fra miljøvennlige kilder.

Energimarkedet i Europa baserer seg i stor grad på produksjon basert på fossile energikilder som kull, olje og gass.

I tråd med økt fokus på miljø og utslipp av CO2 er det opprettet en europeisk ordning der bedrifter kan sikre at strømforbruket knyttes opp mot fornybare energikilder. Når en kunde av Elkraft handler strøm med opprinnelsesgaranti, blir et tilsvarende forbruk «kansellert» hos en produsent av fornybar energi. Miljøavtrykket på strømforbruket til kunden reduseres da med ca. 99%.

Fra Elkraft vil kunden årlig motta en rapport på utslipp av CO2, samt et sertifikat som bekrefter at forbruket er ”kansellert” hos en produsent.

Opprinnelsesgaranti fungerer slik: For hver kWh din bedrift forbruker blir det produsert tilsvarende mengde energi hos en kraftprodusent med fornybar produksjon. Ordningen gir bedriften mulighet til å støtte fornybar produksjon. Det blir utstedt et garantibevis som viser at det produseres fornybar energi tilsvarende 100% av din bedrifts strømforbruk.

Snakk med oss om hvordan bedriften kan styrke sin miljøprofil, og samtidig gjøre store besparelser.

Noen av våre energikilder

Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.