Markedet

Strømmarkedet har en fysisk plattform gjennom Nord Pool Spot og en finansielle plattformer ved Nasdaq OMX og gjennom bilateral handel. Elkraft har handlet i alle markeder siden 1992.

Markedsprisen på strøm varierer fra periode til periode avhengig av forbruk, temperatur, vannreserver og eksport. Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i Norge.

Historisk sies det at selvkost på produksjon av strøm er ca. 10 øre/kWh. Produsentene har solgt sin produksjon for ca 30 øre/kWh der leverandøren har hatt noen få prosent i margin på toppen av dette i sin leveranse til forbruker.

Verdiskapningen fra kraftproduksjonen kommer mange av landets kommuner til gode gjennom sitt offentlige eierskap.

 

 

Bli kontaktet
Close

  Min bedrift
  Om avtalen

  Elkraft forvaltning 3 år har spart kunder av Norian for strømkostnader på ca 12% i 2021 og 20% i 2022.

  Vi tilbyr forvaltningsavtalen til alle kunder av Norian med et påslag på kun 0,5 øre/kWh.

  Månedlig forbruksrapport sendes fra Elkraft energiweb (EOS).

   Vår informasjon
    Min bedrift
     Min YX stasjon
     Du vil bli tilsendt en forvaltningsavtale for signering

       Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.