Energimerking

Energimerkeforskriften

Forskriften om energimerking av bygg trådte i kraft 1. januar 2010. Formålet er å formidle informasjon til markedet vedrørende byggets energitilstand og om mulighet for forbedring og å øke bevisstheten om energibruk og valg av energikilde i bygg.

Energiattest

Byggene som blir energimerket får en energiattest som angir byggets energikarakter og oppvarmingskarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningskroppen og det tekniske anlegget er, mens oppvarmingskarakteren angir hvilken grad av fornybar energi som benyttes til oppvarming. Energiattesten er gyldig i 10 år fra utstedelsesdato, eller inntil ny attest er utstedt.

Energimerking hos Elkraft AS

Elkraft AS har lang erfaring innen energivurdering av bygg og benytter avanserte analyseverktøy for å evaluere byggets energibruk. Benytter du Elkrafts rådgiverteam til å merke ditt næringsbygg, vil du også kunne få hjelp til å komme i gang med energieffektiviserende tiltak som vil kunne gjøre ditt bygg mer attraktivt. Elkraft tilbyr også et meget avansert, men brukervennlig energioppfølgingssystem. Dersom du benytter Elkraft AS til energimerking av ditt næringsbygg, vil du få ett års lisens på Energioppfølgingssystemet inkludert.